První zmínka o obci Nevolice je zapsána roku 1586 v knize Města Domažlic. Zápis se týká prodeje rybníka za Nevolicemi.

Obec patřila střídavě Lobkovicům, Městu Domažlice a Klášteru Augustiánů

V roce 1848 bylo v Nevolicích 36 stavení a 243 obyvatel, v roce 1921 pak 262 obyvatel

Kaple na návsi, vystavěná v roce 1879 je zasvěcena sv. Martinovi – patronovi zemědělců.

Na místě kaple dříve stávala obecní pastouška.

Posledním rychtářem jmenovaným vrchností byl do roku 1850 Bartoloměj
Nechoďdomů, č.p. 26, prvním starostou byl  Josef Rojt č.p.25.

Významný spisovatel Alois Jirásek se roku 1882 zúčastnil muziky v hospodě U Vachurů .

Ještě po letech prý nadšeně vyprávěl, jak se mu v Nevolicích líbilo. Čerpal zde látku k románu Psohlavci.

V roce 1916 vystavěn družstevní mlým s parním pohonem. Roku 1920 přebudován na pohon elektrický

Elektrický proud byl do Nevolic zaveden v roce 1920

Hasičský sbor byl založen v roce 1915

Pomník památce padlých v 1. světové válce byl postaven 30. května 1926

25. srpna 1930 proletěla nad Nevolicemi německá vzducholoď 236 m dlouhá, 30 m široká, posádku tvořilo 30 mužů a pohybovala se rychlostí až 110 km/hod.

Nevolice přispívají svým kamenem na stavbu pomníku J.Š.Baara  5. července 1933

Škola vystavěná společně s obcí Stráž byla otevřena 20. září 1937

Spolek nevolických ochotníků sehrál v letech 1940-1943 sérii velmi úspěšných divadelních her

Obecní kovárna, který byla postavena v r. 1875,  později slouží jako mateřská škola, obchod, dnes jako kancelář obce a klubovna „Cíbovna“

Osvobození Nevolic Americkou armádou 5. května 1945

Telefon byl do hospody u Buršíků zaveden v květnu 1947

Obecní rozhlas byl zřízen 1948

Obecní prádelna postavena v roce 1949

JZD bylo založeno v roce 1952, v roce 1960 sloučeno s JZD Stráž a v roce 1975 sloučeno do JZD Mrákov. Před založením JZD bylo v obci 14 sedláků, 22 chalupníků, 2 domkáři a 1 kovář

V roce 1990 se obec osamostatnila, starostou byl zvolen V. Kůstka

V roce 1990 zrušena hospoda, v r. 1992 zrušena prodejna, obojí provozovala Jednota

Hasiči zakoupili výčepní pult a od r. 1992 je v Nevolicích opět točené pivo

Prodejna, kterou koupila Obec je od dubna 1993 znovu otevřena

V roce 2001 vybudováno dětské hřiště

Zbudována nová zastávka autobusu a od září 2006 zajíždí autobus do obce

16:50:16
Úterý, 22 Ledna 2019