Obec Nevolice

Konání náboru nových příslušníků dne 29.9. v 10:00 na stanici Domažlice. Máme několik dalších odchodů ze služebního poměru k 30.11.2022 a reálně se nám přiblížilo navýšení stanice Staňkov. Prosíme tedy případné zájemce o podání přihlášky včetně životopisu a kopie maturit. vysvědčení do 27.9. včetně opět do rukou či adresovanou řediteli územního odboru. Vzhledem k událostem posledních dní, musím konstatovat, že ani jedna z našich stanic není schopna absorbovat do výjezdu ženy z důvodu nevhodných prostor pro zajištění odděleného sociálního zařízení, ložnice a šaten. Dále bych ještě uvedl, že odměna za službu je součástí naší profese. Hasič po nástupu a dle počtu dětí a započtených odpracovaných let bude začínat čistý plat mezi 25 až 28 tisíci čistého s tím, že od 1.1.2023 se díky navýšení tarifu o 10% tyto částky navýší zhruba o cca 2 tisíce korun čistého.

Limity pro jednotlivé věkové kategorie a další informace k přijetí jsou uvedeny zde.